Plaza Motel

Plaza Motel located in Preston, Idaho off of highway 91.

Address

427 S Hwy. 91, Preston, ID 83263

GPS

42.08834752224814, -111.87322524053889

Telephone